آزادراه و عملیات تکمیلی و تقاطع غیر همسطح اهواز- بندر امام خمینی(ره)
1- Freeway, finishing operations and Intersection Other Level Ahvaz- Imam Khomeini port
آزادراه و عملیات تکمیلی و تقاطع غیر همسطح اهواز- بندر امام خمینی(ره)
1- Freeway, finishing operations and Intersection Other Level Ahvaz- Imam Khomeini port

Adminاشتراک گذاری

7/19/2020


   

  پروژه پلاسکو

  آزادراه و عملیات تکمیلی و تقاطع غیر همسطح اهواز- بندر امام خمینی(ره)
  1- Freeway, finishing operations and Intersection Other Level Ahvaz- Imam Khomeini port
  آزادراه و عملیات تکمیلی و تقاطع غیر همسطح اهواز- بندر امام خمینی(ره)
  1- Freeway, finishing operations and Intersection Other Level Ahvaz- Imam Khomeini port
  Top
  دی ان ان evoq