تصاویر پروژه های شاخص
1
پل کردستان
	ساختمتان پلاسکو در حال ساخت
2
3
4
5
6
مجموعه عوارضی و ساختمانهای بهره برداری آزاد راه تهران شمال

                                                   

آخرین اخبار و مقالات راه وشهرسازی

بازدید جناب آقای مهندس شاهسواری از پروژه نهضت ملی مسکن دولت آباد کرمانشاه مورخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

بازدید جناب آقای مهندس شاهسواری از پروژه نهضت ملی مسکن دولت آباد کرمانشاه مورخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳   ادامه مطلب...

بزرگداشت سردار سلیمانی در پروژه عوارضی منطقه 1 آزاد راه تهران شمال

بزرگداشت سردار سلیمانی در پروژه عوارضی منطقه 1 آزاد راه تهران شمال ادامه مطلب...

برندگان قاره‌ای جایزه معماری ورسای اعلام شد / ساختمان پلاسکو در میان برندگان ( ارسال شده از پایا سامان پارس)

ساختمان پلاسکو از منطقه آفریقا و غرب آسیا برنده قاره‌ای دسته مراکز خرید جایزه ورسای ۲۰۲۲ شد. ادامه مطلب...
عکسهای جدید از پروژه پلاسکو
2
1
3
4
5
6
7
تصاویر پروژه های شاخص
پلاسکو از ابتدا تا کنون
اتمام ساختمان پلاسکو

اتمام ساختمان پلاسکو

ساختمان پلاسکو در حال نما زدن

ساختمان پلاسکو در حال نما زدن

ساختمان پلاسکو در حال تکمیل شدن

ساختمان پلاسکو در حال تکمیل شدن

نمای ساختمان پلاسکو در حال ساخت

نمای ساختمان پلاسکو در حال ساخت

نمایی از ساختمان پلاسکو در حال ساخت

نمایی از ساختمان پلاسکو در حال ساخت

ساختمان پلاسکو در حال احداث

ساختمان پلاسکو در حال احداث

ساختمان پلاسکو در حال سوختن ):

ساختمان پلاسکو در حال سوختن ):

نمایی از ساختمان پلاسکو قبل از ریزش

نمایی از ساختمان پلاسکو قبل از ریزش

ساختمان پلاسکو قدیم

ساختمان پلاسکو قدیم

بازدید سرزده فتاح از ساختمان جدید پلاسکو
1
2
3
4
5

                       
              
              
               
نقشه
Top